Aterlier Artiforte

Lichtornamenten Atelier "Artiforte" startte in 1930 in Rotterdam. Het bedrijf produceerde in de begin jaren vooral op ambachtelijke wijze gemaakte elektrische verlichting.

Henk Fillekes was het creatieve brein en was verantwoordelijk voor de modernisering van het bedrijf in de jaren 1950 en 1960 wanneer onder andere ontwerper Kho Liang Ie verlichting ontwierp voor Atelier Artiforte.

Atelier Artiforte adverteerde in die jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw regelmatig in het tijdschrift van Stichting Goed Wonen. Dit tijdschrift publiceerde over de verlichting van Atelier Artiforte in onder andere de jaaroverzichten voor distributeurs en in edities die speciaal gewijd waren aan verlichting. Mede dankzij deze advertenties verwierf het bedrijf veel roem.

 Medio jaren 1980 werden de activiteiten van het bedrijf spijtig genoeg beëindigd na het overlijden van Henk Fillekes.

In 2021 kwam de volledige collectie met historische ontwerpen in handen van RSGA Design dat het Rotterdamse bedrijf weer nieuw leven in blies.

 

K-46